Niedziela

Dni Powszednie i Soboty

7:30, 10:00, 16:00

17:00

Nabożeństwa


Nabożeństwo Fatimskie: od maja do października każdego 13 dnia miesiąca

Odpust

1 niedziela października