- 1258 - powstaje opactwo cysterskie w Rudach Wielkich. Wieś Zwonowice weszła w skład włości O.O. Cystersów. Według administracji kościelnej wieś przynależała jednak do wcześniej ustanowionej parafii w Lyskach.

- pod koniec XVIII wieku wybudowano pośrodku wsi kapliczkę pod wezwaniem św. Jana Nepomucena z figurą świętego i z małym dzwonem, która przetrwała do 1908 r.

- w 1909 roku zakończono budowę większej kaplicy w miejscu dawnej małej kapliczki, we wrześniu tego roku dokonano poświęcenia kościółka a jako patronkę obrano Matkę Bożą Różańcową. Budowę kaplicy i wystrój wnętrza ufundowali zwonowiczanie. Raz w miesiącu odbywały się tam msze święte.

- w 1930 roku podjęto rozbudowę kaplicy, która okazała się za mała na potrzeby parafian

- w czasie działań wojennych kościółek został wewnątrz mocno zniszczony i splądrowany

- 30 listopada 1942 roku Zwonowice erygowano do godności lokalii a na Wielkanoc 1964 roku Zwonowice zostały podniesione do rangi parafii

- generalne remonty przeprowadził w 1962 i w 1972 roku ks. proboszcz Kazimierz Wyciślik

- 1981 - z inicjatywy ks. prob. Antoniego Pieczki przy drodze do Rybnika w miejscu, gdzie dawniej stał krzyż, powstała grota Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych. Poświęcono ją 21 lipca 1981 roku

- 12 lipca 1983 - dokonano przewłaszczenia gruntów państwa Paprotny na rzecz parafii, pod budowę nowego kościoła. Wszystkie formalności prawne trwały półtora roku. Projekt budowy kościoła wykonał inż. Ryszard Duda z Katowic oraz inż. Jan Janus

- wrzesień 1984 - styczeń 1985 - trwały wykopy pod budowę kościoła. Od lutego 1985 rozpoczęto odwadnianie gruntu, ponieważ kościół stoi na kurzawie

- lipiec - wrzesień 1985 - zalewanie fundamentów

- 30 września - 23 października 1985 - prace przy stawianiu murów

- kwiecień - grudzień 1986 - dalsze prace przy budowie: zbrojenie i betonowanie stropów, budowę murów, deskowanie stropu, prace ciesielskie przy dachu, krycie dachu blachą oraz budowa wieży

- lipiec - sierpień 1987 - tynkowanie i malowanie kościoła, kładzenie posadzki.

- październik - listopad 1987 - zakładanie instalacji elektrycznej

- kwiecień 1988 - ułożenie posadzki marmurowej i ustawienie ołtarza z granitu

- marzec 1989 - na wieży zawieszono dzwon, dar parafii Stift Berg z Niemiec

- 31 maja 1989 - uroczystej konsekracji kościoła dokonał ks. bp Ordynariusz Damian Zimoń

- 26 sierpnia 1995 - dekretem arcybiskupim nowym proboszczem w Zwonowicach został ks. Roman Gołąb

- maj 1996 - rozpoczęto rozbiórkę starego kościoła w związku z wzmożonym ruchem drogowym (stary kościół stał na skrzyżowaniu dróg). W miejscu kościoła powstało rondo, na którym ustawiono figurę św. Jana Nepomucena ze starego kościoła.

- listopad 1996 - w kościele zainstalowano nowe ogrzewanie elektryczne

- sierpień 1997 - rekolekcje i uroczystości związane z nawiedzeniem Matki Bożej w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego

- grudzień 1997 - zakładanie nowych szyb do okien i nowych witraży projektu mgra Bogdana Szymury, wykonanych przez pana Jana Kermela z Rybnika

- 1998 - dzięki ofiarności parafian kościół wzbogacił się o nowe ławki w kościele dziennym i na chórze

- 1998 - powołano do życia chór parafialny pod przew. Pani Katarzyny Grzeszczak, pierwszy występ odbył się 4 października podczas Odpustu parafialnego

- listopad 1998 - kościół wyposażono w nowe organy cyfrowe "Content" oraz aparaturę nagłaśniającą

- 1999 - rodzice dzieci pierwszokomunijnych ufundowali figurę Matki Bożej Fatimskiej, którą poświęcono 13 maja 1999. Od tej pory zapoczątkowane zostały Nabożeństwa Fatimskie w parafii

- 2000 - w związku z Rokiem Jubileuszowym parafianie ufundowali nową monstrancję dla kościoła
- wrzesień 2000 - prace przy malowaniu kościoła

- 2001 - podjęto prace nad dalszym wystrojem prezbiterium. Początkowo wystrój kościoła projektował i wykonywał artysta plastyk Józef Kołodziejczyk. W związku z śmiercią artysty ks. proboszcz Roman Gołąb zatrudnił do tego zadania artystę plastyka mgr Krystiana Burdę. Montowanie wykonanych przez niego elementów wystroju prezbiterium rozpoczęło się w czerwcu. Równolegle zostały wykonane i założone nowe meble do zakrystii