30 listopada 1942 roku Zwonowice erygowano do godności lokalii.

Pierwszy lokalista:ks.Antoni Gasz

Ma do pomocy księdza wikarego:Władysława Marchlewicza

 

W latach 1950-54 drugi lokalista:ks.Oswald Niedziela.

Potem opiekę nad parafią sprawował osobiście lub wyręczając się wikarym ks.Jerzy Stefani-proboszcz z Lysek.

 

Od 1956-62 kolejny lokalista przejął pieczę nad parafią:ks.Antoni Kraus

I wreszcie ostatni lokalista,który od 1964r. staje się pierwszym proboszczem:ks.Kazimierz Wyciślik

Od 1978r. proboszczem zostaje ks.Antoni Pieczka-budowniczy nowego kościoła.

Po nim następuje ks.Roman Gołąb

W lipcu 2013r. obecnym do dzisiaj proboszczem zostaje ks.Józef Frelich.